Moja Polisa Ubezpieczeniowa

TIP ubezpieczenie krótkoterminowe (do 92 dni) – podstawowy pakiet ubezpieczeniowy. Sumy ubezpieczenia: KL i transportu 20 000 EUR, NNW 20 000 PLN, bagaż 800 PLN/osoba2 000 PLN/rodzinaASSISTANCE PODSTAWOWY (medyczny). Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o następstwa chorób przewlekłych, uprawianie sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych, wyczynowych, pakiet SKI&SPORT, CAR ASSISTANCE z sumą ubezpieczenia 15 000 PLN, wykonywanie pracy fizycznej lub pracy fizycznej o wysokim stopniu ryzyka oraz o ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub/i przerwania podróży (dostępne także w opcji +ChP – rozszerzenie ochrony o następstwa chorób przewlekłych).

Wszystkie imprezy Nestor Travel zawierają opłatę na turystyczy fundusz gwarnacyjny wliczoną do ceny imprezy TFG

Szcegółowe Warunki Ubezpieczyciela